Livnica Feniks - Mašinski deo

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

  • Mašinski deo - Livnica Feniks

Livnica Feniks je tu da udovolji svakoj Vašoj potrebi.


Livnica Feniks - Mašinski deo

U mašinskom delu posedujemo CNC strug, univerzalne strugove, univerzalne glodalice, mašinu za štosovanje:

Feniks Livnica, livnica obojenih metala

35230 Ćuprija
Kosančićeva 92
Simić Petar dip.ing.metal.

tel/faks 035/84-74-961
mob 063 602 644
e-mail: livnicafeniks@gmail.com

PIB: 107159974
matični broj: 62542764
t.r.: 160-357036-42 Banca Intesa A.D. Beograd