Livnica Feniks je preduzeće iz Ćuprije osnovano 1991. godine

 • Ručne pumpe za vodu

 • Radna kola za pumpe za vodu, čaure i navrtke

 • Mesingana galanterija

 • Usisna korpa

 • Kućišta za Elektrokovina i Jastrebac pumpe

 • Kućišta za Sever 8 i Sever 9 pumpe

 • AT ventil

 • Kućište za Sumoto pumpu

 • Radna kola za pumpe

 • Cevni nastavci sa kapom

 • Livnica Feniks

Livnica Feniks je tu da udovolji svakoj Vašoj potrebi.


Livnica Feniks

Livnica Feniks je privredno društvo iz Ćuprije osnovano 1991. godine sa ciljem da svojim klijentima pruži najviši nivo kvaliteta i profesionalizma prilikom pružanja svih svojih usluga i proizvoda.

Bavi se livenjem obojenih metala (aluminijuma i bakra), njihovim legurama, sivog liva.

Tehnološki postupci livenja koje primenjujemo jesu:


Takođe, bavimo se mašinskom obradom na univerzalnim strugovima i CNC mašinama.

Proizvodimo ručne pumpe za vodu, delove za pumpe za vodu, pumpe za grejanje, delove od sivog liva, delove za naftnu industriju, a imamo i širok asortiman mesingane galanterije.

Uvek smo tu za Vas da naše usluge prilagodimo Vašim potrebama.

Feniks Livnica, livnica obojenih metala

35230 Ćuprija
Kosančićeva 92
Simić Petar dip.ing.metal.

tel/faks 035/84-74-961
mob 063 602 644
e-mail: livnicafeniks@gmail.com

PIB: 107159974
matični broj: 62542764
t.r.: 160-357036-42 Banca Intesa A.D. Beograd