Proizvodi - Livnica Feniks

 • Ručne pumpe za vodu

 • Radna kola za pumpe za vodu, čaure i navrtke

 • Mesingana galanterija

 • Usisna korpa

 • Kućišta za Elektrokovina i Jastrebac pumpe

 • Kućišta za Sever 8 i Sever 9 pumpe

 • AT ventil

 • Cevni nastavci sa kapom

 • Kućište za Sumoto pumpu

 • Cevni nastavci sa kapom

 • Livnica Feniks

Livnica Feniks je tu da udovolji svakoj Vašoj potrebi.


Livnica Feniks - Proizvodi

RUČNA PUMPA ZA VODU

Ručne pumpe za pretakanje vode karakterišu se lakom instalacijom, jednostavnim radom, pouzdanošću i ekonomičnošću. Svoju praktičnu primenu nalazi u vikendicama, mestima sa slabije razvijenim gradskim vodovodom i neretko se koristi za navodnjavanje bašte. Ručna pumpa izvlači vodu iz bunara i cevi do 7,5m dubine i kapaciteta je od 20-40l/min.

Izgrađena je od kvalitetnog sivog liva SL22 i obrađena je na univerzalnoj mašini. Finiširana kvalitetnom, postojanom farbom.

ELEKTRIČNE PUMPE ZA VODU

Radimo remont kao i delove centrifugalnih pumpi za vodu i to Elektrokovina, Jastrebac i Sever i za dubinsku potapajuću pumpu Sumoto. Radna kola pumpi za vodu su izlivena od mesinga (MS58) i obrađena na CNC strugu. Služe za izvlačenje i transport vode od bunara ili cevi do hidroforske posude. Kućišta su izrađena od sivog liva (SL25) i obrađena na CNC mašinama.

1. Sumoto pumpa za vodu 

Iz asortimana rezervnih delova izdvajamo:

 • donje kućište pumpe
 • srednje kućište pumpe
 • poklopac pumpe
 • radna kola pumpe

2. Elektrokovina pumpe, modeli VC55, VC104, VC105, VC155 i VC254

Iz asortimana rezervnih delova izdvajamo:

 • usisno kućište pumpe
 • potisno kućište pumpe
 • radna kola pumpe
 • sprovodna kola pumpe
 • odstojni prsten pumpe
 • međustepen pumpe
 • prirubnice pumpe

3. Sever pumpe, modeli Sever 8 i Sever 9

Iz asortimana rezervnih delova izdvajamo:

 • kućište pumpe
 • poklopac pumpe
 • radna kola pumpe
 • prirubnice pumpe
 • aluminijumski nastavci pumpe

4. Jastrebac pumpe, modeli Vrelo 2, Vrelo 3, VP-32, VP-40, VP-50, VP-80, VP-100

Iz asortimana rezervnih delova izdvajamo:

 • usisna kućišta pumpe
 • potisna kućišta pumpe
 • međustepeni pumpe
 • radna kola pumpe
 • sprovodna kola pumpe

ARMATURE ZA NAFTNU INDUSTRIJU

Armature za naftnu industriju izlivene su od aluminijumskih legura, i to usisne korpe, AT ventili i cevni nastavci od K.AlSi12 i obrađena na CNC mašinama, dok su poklopci za šaht izliveni od P.AlSi12.

 • usisne korpe za tečna goriva (naftu i benzin) – Služe za izvlačenje tečnih goriva iz rezervoara. Pogodne za upotrebu na benzinskim pumpama i stovarištima. Rade se u dimenzijama R5/4” 6/4” 2”, 3” i 4”.
 • AT ventili za naftnu industriju – Služe za izjednačavanje pritiska u rezervoaru sa atmosferskim pritiskom. Rade se u dimenzijama R5/4” 6/4” 2” i 3”.
 • cevni nastavci  – Služe za utakanje i istakanje goriva. Rade se u dimenzijama R5/4” 6/4” 2”, 3” i 4”.
 • poklopci za šahtove – Rade se u dimenziji 1000x1000.

MESINGANA GALANTERIJA

Proizvodi izliveni od kvalitetnog mesinga, brušeni i polirani do visokog sjaja i zaštićeni bezbojnim lakom.

 • natpisne pločice
 • brojevi
 • slova
 • držači
 • kvake
 • i drugo

OSTALI SITNI DELOVI OD BRONZE I MESINGA

Kod nas možete naći:

 • biksne
 • navrtke
 • čaure
 • zaptivače
 • kao i ostale delove po želji kupca

Feniks Livnica, livnica obojenih metala

35230 Ćuprija
Kosančićeva 92
Simić Petar dip.ing.metal.

tel/faks 035/84-74-961
mob 063 602 644
e-mail: livnicafeniks@gmail.com

PIB: 107159974
matični broj: 62542764
t.r.: 160-357036-42 Banca Intesa A.D. Beograd